Noves dependències de la Policia Portuària

Port de Tarragona

L’edifici s’adossa a un mur de pedra d’escullera existent que tanca el recinte portuari amb l’aduana i limita el solar, integrant-lo a la volumetria total, es transforma en façana. El programa funcional es distribueix en dues plantes de manera que es compacta l’edifici i s’allibera la resta del solar per la circulació interna i places d’aparcament dels vehicles oficials del cos de policia.


L’extrem més proper al barri és on se situa la zona més pública de l’edifici, les oficines d’atenció i administració. La resta de la planta baixa acull les dependències de suport al cos de policia, són serveis interns que demanen estar fora de l’accés visual des del carrer. És per això que la planta baixa es converteix en un sòcol opac en la façana principal i apareixen els patis interiors per donar la llum i el confort. La planta primera, d’accés restringit, hi ha els despatxos de direcció, la sala de crisi, el centre de video-vigilància,... Situats en la planta primera, s’allunyen de la comunicació visual directa des del carrer i gaudeixen de vistes per a major control. Aquestes condicions permeten una façana vidriada que queda protegida per una gran gelosia. Grans plaques de GRC tanquen l’envolvent. Un mateix material permet adaptar-se a les necessitats que demanen els locals interiors. Són tancament i són filtre. Dissenyades tot repetint un mòdul, tenen els avantatges propis de la construcció en sec i la rapidesa de muntatge.

© 2018 P+A Arquitectes