Conjunt de 6 habitatges 

Vinyols i els Arcs

La urbanització Fontcoberta, del municipi de Vinyols, molt lligat amb el municipi de Cambrils s’ubica el conjunt de sis habitatges unifamiliars. La integració del conjunt sorgeix de l’agrupació de tres tipologies diferents. Aquestes organitzades pel pla funcional encarregat i adaptades en planta soterrani - aparcament, planta baixa – zona de dia i planta primera – zona de nit. 

Les sis cases estan adossades entre elles per un espai intermedi de la zona de dia. L’accés a elles es produeix per la planta baixa i per la façana principal orientada a sud. En totes elles s’ha tingut en compte la ventilació creuada i garanteixen l’assolellament, minimitzant les pèrdues tèrmiques.  L’interior de planta baixa té una relació propera amb l’exterior, amb el jardí de la part posterior i el de front de façana. La planta primera s’organitzen les habitacions de tal manera que puguin ser versàtils amb els canvis de l’estructura familiar. La planta soterrani amb accés comú de circulació, des d’on es distribueixen les diferents dependències de garatges, trasters i sales d’instal·lacions de cada habitatge.

© 2018 P+A Arquitectes